internet - usługi
W wyświetlanym kilkanaście lat temu filmie Szampan dla Cezara z Ronaldem Colmanem w roli głównej, bohater bierze udział w telewizyjnym quizie i odpowiada na każde pytanie. W scenie finałowej Colman może wygrać kilka milionów dolarów, pod warunkiem, że pokona ostatnią przeszkodę i wymieni numer własnej książeczki ubezpieczeniowej. Oczywiście tego nie wie.
SEKRETY DZIAŁANIA PAMIĘCI DOSKONAŁEJ


Starożytni Grecy przywiązywali tak wielką wagę do roli pamięci w życiu, że oddawali jej cześć jako bogini - bogini Mnemozynie. To właśnie od jej imienia pochodzi termin "mnemonika", rozumiany jako zbiór technik pamięciowych, które za chwilę zaczniesz poznawać. W ówczesnej Grecji członkowie Rady Sarszych, a później senatorowie w starożytnym Rzymie posługiwali się tymi metodami, aby wywrzeć wrażenie przede wszystkim na plebsie i politykach, imponować im fenomenalnymi mozliwościami własnej pamięci.

Dzięki tym "szutucznym" zdawałoby się sposobom rzymscy mężowie stanu byli w stanie zapamiętywać bezbłędnie tysiące informacji, w tym danych statystycznych dotyczących Cesarstwa i, dzięki temu, rządzić skutecznie tym ogromnym państwem.

Na długo zanim odkryto fizjologię funkcjonowania lewej i prawej półkuli mózgu, Grecy intuicyjnie rozumieli, że pamięcią doskonałą rządzą dwa podstawowe czynniki, mianowicie:

wyobraźnia i

skojarzenia.

W dzisiejszych czasach wiele się robi, i to niestety skutecznie, aby ograniczyć pracę naszej wyobraźni, zahamować jej rozwój; w konsekwencji bardzo niewiele wiemy o naturze myślowych skojarzeń. Natomiast Grecy podkreślając ogromną rolę tych dwóch fundamentalnych składników naszego myślenia otworzyli nam drogę do niezwykle skutecznego doskonalenia pamięci.

Mówiąc najprościej, jeśli chcesz coś zapamiętać, musisz skojarzyć, połączyć nową informację z czymś sobie już znanym, czyli zapamiętanym wcześniej, wykorzysując siłę własnej wyobraźni.

Systemy pamięciowe, o których przeczytasz tej książce pokazują jak łatwe jest to zadanie.

ZASADY ZAPAMIĘTYWANIA CZYLI ELEMENTY "ŻYWEGO" OBRAZU

Sposoby skutecznego zapamiętywania opisane przez Greków zgadzają się w całej pełni z dzisiejszą wiedzą na temat wykorzystania lewej i prawej półkuli mózgu. Bez naukowej podbudowy Grecy odkryli, że aby mieć dobrą pamięć, trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, jakimi dysponuje nasz umysł. I tym zajmiemy się teraz dokładnie.

Pamięć doskonała wymaga, aby twoja wyobraźnia tworzyła "żywe" obrazy i skojarzenia, ich główne elementy i zasady tworzenia to:

 1. Obrazy pozytywne

W większości wypadków pozytywne i przyjemne obrazy lepiej służą ćwiczeniu pamięci, ponieważ umysł chętnie do nich powraca, łatwiej je sobie przypomina. I odwrotnie, skojarzenia negatywne, nawet jeśli zawierają pozostałe elementy "żywego" obrazu są, jako przykre, blokowane przez pamięć.

 1. Barwa

Tam, gdzie to tylko możliwe wykorzystuj pełną gamę barw i odcieni. Niech twoje obrazy wibrują kolorem, mienią się, lśnią - szybciej je wtedy zapamiętasz.

 1. Ruch

W każdym obrazie pamięciowym ruch, akcja, dają znakomite możliwości do dokonywania skojarzeń, ułatwiających kodowanie nowych informacji. "Ożywiaj" więc swoje obrazy we wszystkich wymiarach, wykorzysuj również rytm, jako ważny składnik ruchu. Im więcej rytmu, im więcej zmian tego rytmu, im akcja bardziej gwałtowna i dynamiczna, tym bardziej obrazy myślowe staną się niecodzienne, tym łatwiej je zapamiętasz.

 1. Absurdalność i humor

Twórz obrazy zabawne, śmieszne, absurdalne, surrealistyczne, gdyż przez to zapamiętasz je lepiej. Zacznij bawić się z własnym umysłem i wyobraźnią.

 1. Związki

Bez względu na to, co chcesz zapamiętać, zawsze łącz, kojarz nową informację z czymś znanym, stałym, zakodowanym w twojej "przestrzeni mentalnej". Bardzo przydatny staje się tu system zakładek w rodzaju: jeden - ołówek, dwa - łabędź itp. Porównaj również ŁMS (rozdział 5, Wykorzystuj także symbolikę. Jeśli zamienisz zwykłą, stereotypową lub abstrakcyjną informację na bardziej znaczący dla twojego umysłu obraz, zwiększasz prawdopodobieństwo przypomnienia jej sobie. Chodzi o takie obrazy jak znak stopu, żarówka, dom, samochód itp.

 1. Przesada

Lepiej zapamiętasz obrazy przesadne co do wielkości (duże lub małe), ilości (bardzo małe lub dużo), kształtu (deformacja) i dźwięku (bardzo głośnie, ciche).

 1. Liczby /

Numeracja jako szczególna forma "uszczegółowienia" wzmacnia obrazy mentalne i wspomaga działanie zasady porządku i kolejności (pkt 11).

 1. Uszczegółowienie

Im bardziej szczegółowe są"żywe" obrazy, tym łatwiej je sobie przypomnieć. Wielka czarna kłódka może być kwadratowa lub okrągła, stara lub nowa, zardzewiała lub pokryta smarem, z kluczem w środku lub bez itd.

 1. Synestezja / wrażenia zmysłowe

Synestezja to przenoszenie jednych wrażeń zmyslowych na inne. Większość z "naturalnych" mnemotechników i gigantów pamięci rozwinęło w ogromnym stopniu wrażliwość każdego ze zmysłów, dzięki czemu, zastępując je później wzajemnie, "mieszając" je ze sobą łatwo odtwarzali zapamiętywane informacje.

Kształcenie pamięci wymaga uwrażliwienia wszystkich zmysłów, tzn.

 • wzroku
 • słuchu
 • węchu
 • smaku
 • dotyku i
 • aparatu kinestycznego (dzięki któremu masz świadomość położenia i ruchu swojego ciała w przestrzeni.
 1. Amor czyli erotyka

Wszyscy wyróżniamy się świetną pamięcią w tym względzie. Wykorzystuj to!

 1. Kolejność /

W połączeniu z innymi metodami grupowanie, ustawianie w szereg lub klasyfikacja tworzą bardzo skuteczne "łącza pamięciowe" i zwiększają prawdopodobieństwo "przypadkowego dostępu" do potrzebnej informacji. Np. połączenia dużego z małym, podział wg koloru, kategorii, hierarchii itp.

 1. Codzienność / niecodzienność

Im bardziej niezwykłe, niecodzienne są twoje skojarzenia, tym lepiej. Umysł nie zapamiętuje rzeczy szarych, codziennych, a więc... nudnych!

 1. "JA" w obrazach

Włączaj siebie w swoje skojarzenia, gdyż to budzi emocje, a te zapamiętujemy bardzo szybko. Ośrodki pamięci znajdują się bardzo blisko centrów w mózgu limbicznym rządzących naszymi emocjami.

 1. Aktywna wyobraźnia

Wyobraźnia to elektrownia twojej pamięci. Einstein utrzymywał, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedzę mamy ograniczoną, podczas gdy wyobraźnia obejmuje cały świat - i to jej zawdzięczamy postęp i nieprzerwany bieg ewolucji. Im żywszą masz wyobraźnię, im bardziej wykorzystujesz ją w procesie zapamiętywania, tym bardziej usprawniasz pamięć. Wyobraźnia to niezwykły fundament pamięci. Ćwicz ją nieustannie.

Te podstawowe elementy "żywego" obrazu i zasady jego tworzenia dają się łatwo zapamiętać dzięki pewnemu akronimowi, zostały bowiem tak uporządkowane na poprzednich stronach, aby utworzyć zdanie OBRAZ PLUS AKCJA, które ma ci przypomnieć swoiste równanie - kondensat wiedzy o działaniu pamięci:

OBRAZ + AKCJA = PAMIĘĆ.

PAMIĘCIOWE SŁOWA-KLUCZE

Każdy system pamięciowy używa słów-kluczy. Pod tym pojęciem należy rozumieć stałe zakładki lub "haki", z którymi możesz związać dowolnie wiele różńych informacji. Słowa-klucze muszą być poza tym "obrazowe", tzn. łatwe do zobaczenia na ekranie umysłu osoby, która posługuje się danym systemem. Stąd właśnie określenie pamięciowe: słowa-klucze.

"Czystość" skojarzeń

W miarę poznawania kolejnych systemów mnemotechnicznych przekonasz się, jak ważne jest tworzenie obrazów zawierających tylko te informacje, które chcesz zapamiętać i łączenie ich ze słowami-kluczami. Chodzi również o to, aby związek ten był możliwie najprostszy i najbardziej bezpośredni. Stanie się to możliwe, jeśli w swojej wyobraźni to, co chcesz zapamiętać i obrazy-klucze:

 1. zderzysz ze sobą
 2. skleisz ze sobą
 3. postawisz jedno na drugim
 4. umieścisz jedno pod drugim
 5. wstawisz jedno w środek drugiego
 6. zamienisz jedno na drugie
 7. umieścisz w innych sytuacjach
 8. spleciesz ze sobą
 9. zawiniesz jedno w drugie
 10. sprawisz, aby mówiły
 11. sprawisz, aby tańczyły
 12. sprawisz, aby wzajemnie wymieniły się kolorem, zapachem, akcją.

Chyba nabierasz już przekonania, że systemy pamięciowe opracowane przez starożytnych Greków, odrzucane przez blisko 2.000 lat jako zwykłe sztuczki, w rzeczywistości oparte są na mechanizmach, według których działa masz umysł. Starożytni doceniali wagę słów, porządku, kolejności i numeracji, o których wiemy, że są domeną lewej półkuli mózgu, wykorzystywali również wyobraźnię, kolor, rytm, zmianę wielkości i ilości i "marzenia na jawie", czym zawiaduje półkula prawa.

W mitologii greckiej Mnemozyna to najpiękniejsza z bogiń, co potwierdza fakt, że kochliwy Zeus spędził więcej czasu w jej łożu niż z jakąkolwiek inną kobietą ziemskiej czy boskiej proweniencji. W ciągu dziewięciu dni i nocy ojciec bogów spłodził z Mnemozyną dziewięć Muz, opiekunek poezji miłosnej i epickiej, muzyki, tańca, komedii i tragedii. hymnów (pieśni), historii i astronomii. A więc u Greków połączenie energii sprawczej (Zeus) z pamięcią (Mnemozyna) zrodziło ludzką kreatywność i wiedzę.

Mieli rację. Jeśli właściwie wykorzystujesz techniki pamięciowe, nie tylko poprawisz pamięć w rozmaitych dziedzinach, o czym piszę w tej książce, ale zwiększysz również własny potencjał twórczy. Z kolei lepsza pamięć i większa kreatywność fantastycznie szybko polepszają ogólną sprawność umysłu i przyspieszają przyswajanie nowej wiedzy. Ten proces to po prostu dynamiczna synergia lewej i prawej półkuli mózgu na innym, wyższym poziomie.

W kolejnych rozdziałach poznasz krok po kroku różne metody pamięciowe, od najprostszych po bardziej skomplikowane, łącznie z Mapami Myśli, głównym narzędziem wszystkich mnemotechników, dzięki którym będziesz mógł zapamiętywać dosłownie tysiące informacji. Aby zachować te nowo nabyte niezwykłe umiejętności, w ostatnim rozdziale pokażę ci jak kontrolować i ćwiczyć własną pamięć na przyszłość.


drukuj tę stronę dodaj do ulubionych spis rozdziałów
© 3net Sp. z o.o., 1997-2002